Du har inga rättigheter – RKU lanserar kampanj mot krisen

I och med höstens distriktskonferenser den sextonde september lanserade RKU en nationell kampanj mot krisen, den ekonomiska såväl som den borgerliga. Kampanjen inleds i och med att den ekonomiska och politiska krisen tilltar och ställer nedskärningar och arbetslöshet mot våra krav

2023-10-03
Nyhet

I de två flygbladen Slå tillbaka mot krisen och Demokratin är falsk summeras förbundets politik i både frågan om den ekonomiska såväl som den politiska krisen och pekar ut de ansvariga – kapitalisterna och politikerna.

Kraven mot krisen som RKU samlar skol- och arbetarungdomar kring är:

Löneökningar för att kompensera inflationen!

Det senaste året har inflationen stigit med över 7,5%. Matvaror, hyror och kollektivtrafiken blir dyrare medan det finns en vara som priset aldrig stiger på – arbetskraft. Samtidigt uteblir löneökningar och facken skriver under på avtalen som innebär reallönesänkningar. När priserna går upp och lönerna går ner så tjänar företagen mer pengar vilket skjuter över kostnaden för krisen på de som arbetar. RKU säger att företagen och kapitalisterna får betala för sin egna kris, löneökningar för att kompensera för inflationen!

Pristak på nödvändiga varor!

Inflationen gör att mat och basvaror blir dyrare för varje dag. Mellan mars förra året och mars i år så steg priset på matvaror med 20% samtidigt som vissa matvaror som mjölk, filmjölk, smör och ost stigit med över 25%. Vi blir tillsagda att "välja" andra varor, billiga varor, utan förståelsen att många av ungdomarna redan köper dessa "lågpris" märken. Men det gäller inte bara matvaror, även toapapper steg i pris med 35% bara under 2022. Det finns vissa varor ingen av oss kan vara utan, därför vill vi ha ett pristak på nödvändiga varor!

Sänkta hyror!

När inflationen stiger så passar hyresvärdarna på att höja hyran. De säger att de måste, allting annat har ju blivit dyrare och de måste höja hyran för att kompensera för det. Är det verkligen så? Hur kan enbart de kommunala bostadsföretagen då ha delat ut 651 miljoner i vinst, endast under 2023? Samtidigt redovisade de fem största privata hyresvärdarna en total vinst på drygt 70 miljarder kronor under förra året. Vi får mindre i lön och dyrare hyror, arbetare tvingas ut på gatan i deras jakt på vinst. RKU kräver att hyrorna sänks för att bostad är en rättighet!

Avskaffa ungdomslönerna!

Ungdomslöner tillåter företag och kapitalister att betala oss ungdomar under 25 år en bråkdel av vad de betalar våra kollegor. De tjänar mer vinst på vårt arbete medans vi får mindre betalt. Man menar att det är viktigt att vi ungdomar ska få underbetalt för att annars hade ingen velat anställa oss. Detta är bara ännu ett verktyg för att dela upp arbetsmarknaden i A- och B-lag, där vi ungdomar utnyttjas som billig arbetskraft. RKU säger avskaffa ungdomslönerna, lika lön för lika arbete!

Betald praktik!

På alla yrkesprogram på gymnasiet är det obligatoriskt med praktik. Men under denna period då man är ute på arbetsplatser och tillsammans med sina arbetskamrater gör sin beskärda del av jobbet, så är man den enda som arbetsköparen inte betalar för det utförda arbetet. Det är dags att göra slut på arbetsköparnas rätt att utnyttja ungdomen utan att ge dem betalt. RKU kräver betald praktik på alla yrkesprogram!

6 timmars arbetsdag med bibehållen lön – Dela på jobben!

Var fjärde ungdom i Sverige idag är arbetslös och fler kommer bli det i och med krisen. Det snabbaste sättet att ge ett jobb till alla som kan ha ett jobb är att dela på dem, genom 6 timmarsarbetsdag med bibehållen lön så kan jobben fördelas bland flera och så även arbetsbelastningen. Detta är utan att tala om att det är vår rätt. Den 8 timmar långa arbetsdagen beslutades om 1919, produktiviteten till idag har ökat över 26 gånger vad den var då. Vi producerar mer idag utan att det fördelas så att vi alla kan ta del av det. Vi kräver 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön – Dela på jobben!.

Slopa spionerilagen!

Förra året röstade riksdagen igenom en lag som gör det olagligt att avslöja information som kan skada Sveriges relationer med andra länder. Det innebär till exempel att en journalist som skriver om att Sverige har exporterat vapen till USA, som sedan använts för att utföra krigsbrott, kan bli straffad för detta. Det skall aldrig vara straffbart att avslöja Sveriges oegentligheter med varken imperialistmakter eller deras lakejer. Den nya lagen blir ett verktyg för borgarna att kväsa alla motståndsröster – slopa spionerilagen!

Bort med avlyssningen!

Från och med den första oktober får polisen avlyssna vem de vill utan konkret brottsmisstanke. Man tillämpar samma metod som trålare: bara kasta ett brett nog nät så fångar vi tillslut skurken och allt annat som släpas upp är ett litet pris att betala. Samtidigt undergräver man de borgerliga fri- och rättigheterna som deras samhälle påstås vila på. Rättssäkerheten är obefintlig och tillslut kommer du behöva stå och argumentera för varför du är oskyldig, inte tvärtom. Vi vet att denna lag inte enbart kommer tillämpas mot de som begår brott. Samhället blir allt hårdare och de som kritiserar status quo står alltid först på tu. Vi kräver att avlyssningen ska bort!

Försvara föreningsfriheten!

Numera kan man bli satt i fängelse för att man lagat mat åt en förening om den anses gå emot den svenska statens intressen. Sveriges ansökan om att gå med i krigsalliansen Nato har inneburit många förändringar i svensk lag, en av de allvarligaste förändringarna är inskränkningen i föreningsfriheten. Att fritt låta staten inskränka föreningsfriheten genom att ge dem rätten att bestämma vilka föreningar man får eller inte får vara med i hotar våra grundläggande förutsättningar för att organisera oss. Nu krävs det bara att en förening håller på med solidaritetsarbete riktat mot förtryckta folk för att den ska anses understödja terrorism och den svenska staten får grönt ljus att låsa in dess medlemmar. Försvara föreningsfriheten – vår rätt att själva organisera oss!


Om du ställer dig bakom våra krav, bli del av att organisera motståndet genom att gå med i RKU eller kontakta förbundscentralen för att se vad du kan göra för att hjälpa till.

Arbetsutskottet

RKU:s centralstyrelse