Stoppa våldet – satsa på förorterna!

Uttalande antaget av RKU:s centralstyrelse med anledning av den hemska dödsskjutningen i Biskopsgården.

Onsdag 18 mars inträffade ett fruktansvärt brott när maskerade män gick in på kvarterskrogen på Vårväderstorget i Biskopsgården i Göteborg. Beväpnade med automatvapen sköt de ihjäl två personer och skadade ett tiotal. Det är en extremt tragisk händelse och våra tankar är med de drabbade och deras familjer.

2015-03-21
Uttalande

Våldet ökar i samhället och framför allt i våra förorter. Ansvaret för onsdagens skjutningar ligger hos gärningsmännen. Men det finns också ett politiskt ansvar. Förorterna har övergivits av politikerna. Resurserna minskar i skolan och vården. Fritidsgårdar läggs ner. Trångboddheten ökar. Kollektivtrafiken blir sämre och dyrare.

Den grova brottsligheten måste mötas av ett polisiärt arbete, men ett sådant arbete är enbart symptombehandling. Problemet är inte avsaknaden av en polisiär närvaro utan att detta är den enda närvaron av samhällsservice som finns i förorten.

Idag lördag 21 mars genomförs en manifestation mot våldet och för att det ska satsas på förorterna. För ett par veckor sedan hölls ett annat protestmöte. På fritidsgården Radar 72 i Kortedala samlades ungdomar, personal och boende i området för att ställa politikerna till svars och kämpa mot de nedskärningarna som kommer drabba deras fritidsgård. Radar 72 är en av många kommunala fritidsgårdar som grundades efter den fruktansvärda diskoteksbranden 1998 då 63 ungdomar miste livet. Radar 72 hyr sin lokal av det kommunalt ägda aktiebolaget Higab som vill chockhöja hyran, vilket skulle medföra att ungdomsverksamheten blir lidande.

RKU stödjer alla initiativ som görs för att förortens invånare själva reser sig och kämpar mot våld, segregation och klassklyftor. Stoppa våldet – satsa på förorterna!

RKU:s centralstyrelse

2015-03-21