Uttalande från RKU-Karlstad om skollagsändringen

Med anledning av den nya skollag som trätt i kraft vid årskiftet utförde RKU-Karlstad under natten till torsdag en aktion vid gymnasieskolorna i Karlstad. Sedan årsskiftet ligger beslutet om vem som ska släppas in på skolorna helt hos rektorerna, vilket stänger ute oss i RKU. RKU-Karlstad spärrade av gymnasieskolor samtidigt som man satte upp ett uttalande om den nya skollagen. Läs uttalandet här nedanför!

2018-05-24
Uttalande

Här tar den borgerliga demokratin slut!

Det kapitalistiska produktionssättet ryms inte längre inom den snäva ram som den murat in sig i, genom sin egen borgerliga och liberala demokrati. Sedan 1 januari 2018 har ett tillägg till skollagen tillträtt. Detta tillägg har som syfte, framförallt, att göra det tydligare för skolor inom den offentliga sektorn att begränsa antalet föreningar och intresseorganisationer att besöka skolorna, framförallt hur politisk information ska förmedlas på skolor. Sedan 2014 har Karlstad-Hammarö gymnasienämnd haft en konflikt med oss ungkommunister i Revolutionär Kommunistisk Ungdom, vilket kan ses som en av de mest drivande orsakerna till denna begränsning. Skolorna var först redo att tillåta oss befinna oss på skolorna, för att sedan dra tillbaka beslutet och hävda att endast de partier som fanns representerade i kommunfullmäktige och riksdagen skulle få delta.

Vi ungkommunister anmälde skolan till Justitieombudsmannen och fick rätt! Men med tillägget till skollagen har man gjort ramarna trängre och gett skolan den makten att begränsa antalet föreningar och därmed garanterat låst oss ute. 2017 visade vi ungkommunister att inte ens denna rektorernas diktatur kunde stoppa oss. Vi intog Sundstagymnasiet och höll vårt bokbord i exakt den tid vi ville hålla den, till rektorernas största missnöje och borgarnas magnater i Alliansens ungdomsförbundens förskräckelse.

Men nu är det slut på tassandet med dessa borgerliga diktatorer, under masken av liberalernas demokrati! Nu spärrar vi av skolorna och visar vanligt folk var demokratin tar slut!

Är ni, som arbetarklassungdomar och skolungdomar, också trötta på dessa diktaturfasoner?

Kom med i kampen! Gå med i Revolutionär Kommunistisk Ungdom!

RKU-Karlstad

Karlstad, 2018-05-24