Uttalande med anledning av inskränkningen i strejkrätten

Uttalande från RKU:s centralstyrelses arbetsutskott

För två veckor sedan gick de tre stora centralorganisationerna LO, TCO och SACO ut och meddelade att man tillsammans med Svenskt Näringsliv hade förhandlat fram ett lagförslag om strejkrätten.

2018-06-16
Uttalande

Man motiverade det hela med att man ville undvika att utredningen om strejkrätten som Ylva Johansson tillsatt skulle se dagens ljus, men det som presenterats är på många sätt värre än Johanssons utredning kunde lett till. Överenskommelsen mellan fack och arbetsgivarorganisationer är alltså en kompromiss för att göra alla nöjda. Alla förutom arbetare på svenska arbetsplatser.

Det lagförslaget innebär är att strejk endast får användas när man vill uppnå ett kollektivavtal. Något som gör att arbetsgivare kan välja att ingå kollektivavtal med det minst stridbara facket på arbetsplatsen - och därmed är det förbjudet för andra fack att föra kamp genom strejk. Detta gör att mindre fack, som Hamnarbetarförbundet, inte kommer att kunna strejka för att driva sina medlemmars kamp, och ger allt mer makt till arbetsgivarna.

Strejk är alla arbetares vapen för att sätta press på arbetsgivare och politiker för att få igenom förbättringar i våra löne- och arbetsförhållanden. Rätten att strejka är enormt viktig för att arbetsmarknaden inte ska förvandlas till en arbetsmarknad där kapitalisterna styr över oss som arbetar. Vi vill inte tillbaka till ett samhälle där facklig kamp är förbjudet och där företagen får göra precis hur de vill.

För oss unga är facken enormt viktiga för att vi ska kunna känna oss trygga på våra arbetsplatser. Vi unga hamnar oftast i osäkra anställningar där det ibland saknas kollektivavtal eller rimliga arbetsförhållanden. Då är det viktigt att facken inte är tillbakapressade av politiker och kapitalister för att vi ska kunna kämpa för vår rätt! Att Socialdemokraterna tillsammans med fackpamparna i LO, TCO och SACO har gått kapitalets ärenden visar tyvärr på den totala kapitulationen som pågår. Vi behöver mer facklig kamp, inte pampstyre och korruption i de höga leden! Vi behöver klasskamp, inte samarbete och kompromisser!

RKU, det kommunistiska ungdomsförbundet, står alltid på arbetarklassens sida och kommer alltid föra kamp för våra rättigheter. Om det så är på skolor, som på arbetsplatser. Vi vet att det alltid är kampen som förs av arbetare som driver utvecklingen framåt, inte förhandlingarna i riksdagen mellan förvaltningspartierna. Vi måste stå upp för vår rätt att strejka och för den fackliga kampen!

Stå upp för strejkrätten!

RKU:s centralstyrelses arbetsutskott

Göteborg, 2018-06-16