Kamp mot kris och reaktion

Uttalande antaget på RKU:s norra distriktskonferens 8-9 oktober 2022

Så har vi en borgerlig regering igen. Det är åtta år sedan regeringen Reinfeldt avgick och regeringen Löfven tillträdde.

2022-10-13
Uttalande

Trots två mandatperioder med ett så kallat arbetareparti vid makten har det dock inte varit någon hejd på den borgerliga politiken. Tvärtom har regeringen Löfven, och senare Andersson fört politik som inte ens tidigare borgerliga regeringar vågat föra. Tack vare januariöverenskommelsen med den nyliberala ”mitten” har vi fått försämrat anställningsskydd, avskaffad värnskatt och ett försök att införa marknadshyror. Vi har också fått inskränkt strejkrätt och en ansökan om svenskt medlemskap i krigsalliansen Nato. För att inte tala om de nedskärningar och utförsäljningar av det offentliga som sossarna administrerat i kommun efter kommun.

Vi ungkommunister betonar ofta att Socialdemokraterna är ett borgerligt parti och att samtliga av riksdagens partier verkar som försvarare av det kapitalistiska systemet. Vi pekar ofta på hur liten skillnad det i praktiken är mellan sossar och moderater i de viktigaste frågorna. Vilket parti som än får regera så är det arbetarklassen som är valets förlorare, och Svenskt Näringsliv dess vinnare.

Med det sagt så kommer en moderatledd regering med stöd av SD att innebära en förändring till det sämre på många sätt. Sossarnas snabba högervridning de senaste åren har gett högerblocket utrymme att föra en än mer offensiv borgerlig politik. De snackar gärna om trygghet – men vilken trygghet frågar vi oss? Knappast trygghet på arbetsmarknaden, knappast trygghet på bostadsmarknaden, knappast trygghet för skolelever, sjuka, pensionärer, invandrare eller hbtq-personer. Deras trygghet är en trygghet för överklassen att få god avkastning på sitt kapital, trygghet att förtrycka invandrare, trygghet att exploatera arbetare, trygghet att få gå före i vårdköerna och att säkra platser åt sina barn på de finare skolorna.

Överklassen kan sitta tryggt med sina feta plånböcker medan resten av oss idag med den skenande inflationen måste oroa oss över ifall lönen, CSN-pengarna eller a-kassan ska räcka till mat och hyra. Mot borgerlig egoism och profithunger, mot splittring och rasism och mot kris och reaktion ställer vi upp vårt eget alternativ. För att möta den borgerliga klasspolitiken behöver vi en offensiv klasspolitik för arbetarnas intressen. Vårt alternativ heter solidaritet och vi sätter socialismen på agendan eftersom vi menar att en annan värld är möjlig.

Inför de kommande avtalsförhandlingarna kräver vi löneökningar som kompenserar för inflationen, inför hyresförhandlingarna kräver vi stopp för hyreshöjningarna. Men ska det bli verklighet av såna krav så måste vi alla gå samman med våra arbetskamrater och grannar, på arbetsplatser, i bostadsområden och i alla offentliga rum och visa att vi inte accepterar en sådan politik.

Kamp mot kris och reaktion!
Fram för klasskamp och socialism!

RKU:s norra distrikt

Umeå, 2022-10-08

RKU anordnar distriktskonferenser två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Under konferenserna samlas medlemmar från alla lokalorganisationer, och enskilda medlemmar, inom sitt distrikt för att träffas och diskutera vår politik.