Uttalande från RKU-Karlstad gällande Erdogandockan

Uttalande från RKU-Karlstad gällande den docka föreställande Erdogan som de hängt upp på Fredsmonumentet.

2023-04-27
Uttalande

Morgonen, torsdag den 27 april, genomförde vi ungkommunister i Karlstad en aktion riktad mot Turkiets president Recep Erdogan. Vi hängde upp en uppochned vänd docka som föreställde Erdogan, inspirerat av den aktion Rojavakommittén genomförde tidigare i år.

Under gårdagen gick utrikesminister Tobias Billström ut i media och sammanlänkade PKK och dess närliggande organisationer till gängkriminaliteten. Tidigare i år har man drivit igenom striktare terroristlagar som inskränker flera av våra fri- och rättigheter. Vapenembargo mot det krigsförande landet Turkiet har hävts. Några veckor sedan manade utrikesdepartementet riksdagen att inte hålla en minnesstund för folkmordet på armenier som skedde mellan 1915-1917, ett folkmord Turkiet än idag förnekar. Allt för att kunna bli medlemmar i en krigsallians, som bär på en oerhörd skuld över mänskligt lidande. En pakt fylld med diverse skurkstater som förgripit sig på mänskliga rättigheter i olika omgångar.

Vi i Revolutionär Kommunistisk Ungdom är principiellt motståndare mot Nato och tar kamp emot ett svenskt medlemskap i krigsalliansen. Om Turkiets så-kallade “president” är så pass lättretlig som att man hissar en docka i ett fredsmonument, så är det bara ett medel för oss att nyttja i den kampen. Här är Turkiet den svagaste länken.

Det finns också rent politiska anledningar att kritisera Turkiet. Förföljelsen av sin befolkning, i synnerhet kurder och armener, fängslandet av oppositionella och kritiska journalister, men också att Turkiet ockuperar områden i sina grannländer. Det är ett skurkaktigt beteende, väl igenkänt hos andra imperialistiska stater. Och den här skurknationen vill vår nuvarande regering och det största oppositionspartiet vara allierad med?

RKU har inga krav på Turkiet för att vi ska godkänna deras plats i Nato. Där hör de gott och väl hemma, tillsammans med de andra rövarna. Om vi skulle ställa krav, så skulle det vara att fortsätta på den redan inslagna vägen. Låt inte Sverige bli medlemmar i Nato!

Vill man delta i kampen mot Nato, slut upp i Röd Front och gå med hos oss ungkommunister. Det är kamp på riktigt!

Nej till Nato!

RKU-Karlstad

Karlstad, 2023-04-27