Korea – delat av imperialismen

Uttalande antaget av RKU:s centralstyrelses internationella utskott

Den 27:e juli är det 70 år sedan vapenstilleståndet i Koreakriget trädde i kraft, 70 år sedan sönderbombningen av den koreanska halvön och den imperialistiska slakten av det koreanska folket upphörde. Än idag är halvön delad, fortfarande nästan efter 38:e breddgraden så som USA-imperialismen stipulerade 1948, trots en fortsatt stark folkvilja för återförening på båda sidor.

2023-07-27
Uttalande

Som så mycket annat i historien och i modern tid hänger Koreakriget och delningen av halvön samman med imperialismen, och främst med den amerikanska. Det var för att gynna imperialisternas intressen som Korea delades, och det var för att gynna samma intressen som kriget provocerades fram. USA ville ha kontroll över den koreanska halvön för att skapa en språngbräda för en eventuell invasion riktad mot Kina och Sovjetunionen, då imperialisterna alltid haft för avsikt att krossa socialismen. Men de kinesiska och koreanska folkrepublikerna drev tillbaka angriparna, och även om de inte kunde slänga ut USA från hela Korea, kunde DFRKs rätt till nationellt självbestämmande upprätthållas, om än under fortsatt hot från imperialismen.

Och så ser det ut än idag, även om Sovjetunionen har upplösts och Kina har avvikit från socialismen. DFRK upprätthåller sin självständighet trots imperialisternas blockad och USAs hot. Än idag utövar USA sitt inflytande över syd, som tillåts en viss frihet att agera så länge de vet sin plats som en vasallstat i USA-imperialismens led, och varje år övar USA fortsatt på att invadera nord. Fackföreningar och vänsterrörelser är fortsatt utsatta för repression i syd och arbetarklassen i nord lider under imperialisternas ekonomiska krigföring.

När vi nu uppmärksammar det koreanska folkets delvisa seger mot imperialismen, gör vi det med vetskapen att vi kommunister och anti-imperialister alltid måste försvara arbetarklassens tidigare vunna segrar, och ständigt kämpa för nya. Med vetskapen att inget trumfar folkets enighet och den proletära internationalismen. Och med vetskapen att det enda som kan säkra en evig fred är att krossa imperialismen och i dess ställe bygga en socialistisk värld. Framtiden tillhör oss och det är arbetarna som skapar den.

Internationella utskottet, RKU:s centralstyrelse

2023-07-26