Kubanska revolutionen 70 år

Uttalande antaget av RKU:s centralstyrelses internationella utskott med anledning av kubanska revolutionen 70 år

Idag, den 26:e juli, är det 70 år sedan den kubanska revolutionen började med anfallet mot Moncadakasernen. Angreppet leddes av den unga och nyligen politisk intresserade juristen Fidel Castro.

2023-07-26
Uttalande

Han hade tillsammans med tusentals studenter och arbetare gjort motstånd mot den då nya diktatorn Fulgencio Batista, som tagit makt i en militärkupp året innan. Men deras relativt fredliga demonstrationer, strejker, bojkotter och juridiska kamper visade sig ineffektiva mot den våldsamma despoten.

Anfallet utfärdades av ungefär 140 rebeller mot 400 soldater. 15 av rebellerna stupade i strid och 56 blev avrättade efter attacken. Även om ett flertal, däribland dem Fidel, kunde fly till landsbygden så blev de tillfångatagna. Fidel blev isolerad i fängelse i 3 månader tills rättegången ägde rum. Under denna tid skrev han det välkända talet "Historien skall frikänna mig" som kom till att bli en av de mest kända revolutionära texterna i Latinamerika. Talet smugglades ut ur fängelset och blev publicerat av Haydee Santamaria. Trots sitt tal för social rättvisa, demokrati, och frihet, dömdes Fidel till 15 års fängelse. 2 år senare startade mödrarna till rebellerna kampanjer för att frige dem politiska fångarna. Rebellernas enorma popularitet tvingade regimen att släppa Fidel och hans kamrater fria.

Anfallet på kasernen var bara början. Efter anfallet döpte rebellerna rörelsen till Movimiento 26 de Julio, eller M-26-7, och organiserade gerillakrig emot Batista. Fidel samlade ihop ca. 90 revolutionärer i Mexiko, många var kvinnor, afro-kubaner eller väldigt unga. Bland dessa unga revolutionärer, dessa hjältar, var Ernesto "Che" Guevara. Det 6 års långa krig som följde visade sig vara den enda vägen fram för social rättvisa, demokrati och socialism. När kubanerna befriade sig från tyranni på nyårsdagen 1959 förvandlades kasernen till en skola. Mannen som körde schaktmaskinen för att fälla de gamla väggarna var ingen annan än Fidel. Kasernen är idag ett museum för M-26-7 rörelsen.

Trots dåtida problem som kolonialism, terror och stora ojämlikheter, eller nutida problem som USA:s embargo, den svåra pandemin och kuppförsök så fortsätter det kubanska folket visa att en annan väg framåt är möjlig. Vägen fram som leds av gräsrotsdemokrati, självbestämmande och social trygghet. Kuba var förr bara en lekplats för gringos i Karibien, präglat av gambling och prostitution. Idag är Kuba det främsta exemplet för alla som kämpar för demokrati, frihet och socialism. Denna väg som började för 70 år sedan utanför Moncada fortsätter – Leve den kubanska revolutionen!

Internationella utskottet, RKU:s centralstyrelse

2023-07-26