Uttalande från RKSM(b) gällande Wagners revolt

23:e juni 2023 inledde ägaren av Wagnergruppen, Jevgenij Prigozjin, en revolt och flyttade sina trupper in i Ryska federationens territorium. Rysslands president Vladimir Putin kallade detta agerande för ”förräderi” och ”en kniv i ryggen”, samtidigt som han drog liknelser till bolsjevikernas agerande 1917. På morgonen 24:e juni kontrollerade Wagners styrkor viktiga anläggningar i Rostov-na-Donu och Voronezj. Strider pågår nära Voronezj, med förluster. En kontraterroristisk operationsregim har utlysts i Moskva samt en rad andra regioner i Ryssland. Situationen utvecklas mycket snabbt.

2023-06-28
Uttalande

Bakgrund

1. Vad som hänt, oavsett utfallet, är en naturlig konsekvens av en djup politisk kris som har uppstått inom den ryska härskarklassen på grund av dödläget i kriget i Ukraina.

2. Som vi ofta betonat ( Uttalande från Revolutionära Kommunistiska Ungdomsunionens – RKSM(b):s – centralkommitté | Revolutionär Kommunistisk Ungdom (rku.nu) ) är kriget i Ukraina inte det ukrainska folkets försvar mot "Moskvas barbarer" och inte heller folket i Donbass försvar mot "Ukrofascisterna", utan sammandrabbningen av imperialistiska intressen mellan västvärlden å ena sidan och Ryssland å andra sidan. I denna konfrontation får Ryssland tyst stöd från en grupp länder som förenas bakom kinesiskt kapital – ett faktum som bevisar att konflikten i sig är global, snarare än regional.

3. Från allra första början har den så kallade "militära specialoperationen" inte gått enligt de ryska ledarnas plan. Ryssland har inlett kriget försvagat.

En specifik anledning till Rysslands svaghet är den ryska borgarklassens inkonsekvens, som fram till nyligen försökte förhandla med sina "västliga samarbetspartners" om uppdelningen av inflytandesfärerna på bekostnad av Donbassinvånares liv. Vi måste komma ihåg att det var Ryssland som stoppade donbass milisernas offensiv mot den reaktionära regimen som uppstod till följd av högerkuppen i Kiev 2014.

Det var Ryssland som drev igenom Minskavtalen som lämnade Donbass försvarslöst mot Ukrainas väpnade styrkor. Resultatet blev att Rysslands härskande elit själva lät västvärldens imperialism att på bästa sätt förbereda sina ukrainska marionetter för krig. Priset för Kremls politik är tusentals förstörda liv för arbetande människor på båda sidor.

Den grundläggande orsaken till Rysslands svaghet är den ekonomiska och sociala politik som den ryska borgarklassen har följt stadigt sedan Sovjetunionens fall. Jeltsin- och Putinerorna skiljer sig åt betydligt gällande de yttre drag (retorik, symboler, utrikespolitiska uttalanden, osv.).

Sedan början av 2000-talet har den ryska härskarklassen försökt, och fortsätter försöka, dölja sina mål bakom patriotisk retorik och hänvisningar till det Stora fosterländska kriget [andra världskriget, övers. anm.] – heligt för det sovjetiska folket. Men i grunden är det samma kapitalistiska makt som parasiterar på Rysslands naturtillgångar och mänskliga resurser.

Borgarklassen under Putin är samma klass som bildades genom den kontrollerade avvecklingen av den sovjetiska ekonomin, ett symbiotiskt förhållande mellan den förtryckande apparat som Jeltsin skapade och oligarkin. Under Jeltsin, och fortsatt under Putin, ser vi utarmningen och till och med utrotningen av det ryska folket, utbildningssystemets förfall, plundringen av naturresurser och förstörelsen av industrin (inklusive den militära).

Till och med år 2023 har de ryska militära företagen fortsatt att gå i konkurs. Kremls propagandister försöker klä de verkliga förhållandena i en retorik av bravur, men faktum kvarstår: Putin är Jeltsins trogna följare i plundringen och förstörelsen av vårt fosterland. Detta kunde naturligtvis inte leda till annat än det bedrövliga tillstånd de flesta offentliga institutioner befinner sig i, inklusive militären.

4. Det privata militärföretaget Wagner trädde fram som ett verktyg för rysk imperialism som effektivt kan tjäna dess utländska intressen i de fall där den officiella användningen av militärt våld skulle vara omöjlig. Grunden till Wagner var Slavic Corps PMC, skapad 2013 av ryska affärsmän. Dess påstådda syftet var att "skydda oljefält och -ledningar" i Syrien, i själva verket var det för att delta i kriget landet.

Sedan dess har Wagner skyddat den ryska imperialismens intressen i Libyen och Centralafrikanska Republiken. Wagner består av välutrustade och tränade legosoldater. Följaktligen, när krigets utveckling visade de ryska truppernas svaghet och låga motivation, blev den härskande regimen tvungen att tillgripa professionella legosoldater.

Wagner har blivit en av de mest stridsberedda förbanden på den ryska sidan, vilket har höjt ägarens ambitioner. Värt att notera är att militärföretagets namn, dess motto "Blod, ära, fosterland" och de upprepade offentliga uttalandena från deras representanter vittnar om de ultrahögeråsikter grundarna och många av de vanliga soldaterna hyser.

Vi betonar att Wagner skapades av den ryska härskarklassen och under långtid var dess verktyg, medan Jevgenij Prigozjin själv är en stor affärsman som personligen känner Vladimir Putin och har vissa privilegier tack vare denna bekantskap.

5. Efter att ha blivit involverad i ett militärt äventyr visade den ryska borgarklassen ändå prov på inkonsekvens, försökt manövrera och söka efter sätt att nå "en överenskommelse". Beviset ligger i de talrika uttalandena om "röda linjer" som inte fick några konsekvenser och avsaknaden av attacker mot fiendens militärpolitiska ledarskap. Priset för en sådan politik är resultatlösa offer. Allt detta gick inte obemärkt förbi.

Slutsatser

1. Den olyckliga kursen kriget i Ukraina tagit för Rysslands del har stärkt de centrifugala tendenserna inom den härskande klassen. En del av de ryska oligarkerna skyndade sig att distansera sig från Kreml och visa lojalitet mot väst. En andra del följer fortfarande presidenten. Den tredje delen är missnöjd med Kremls försiktiga, halvhjärtade politik och vill se drastiska åtgärder.

2. Revolten från Prigozjins trupper återspeglar intressena hos en viss grupp inom borgarklassen, som syftar till akuta åtgärder för att åstadkomma en avgörande vändpunkt i kriget. Detta kräver en omedelbar etablering av en fascistisk diktatur, det vill säga en direkt terroristdiktatur av det stora finanskapitalets mest chauvinistiska och reaktionära skikt.

3. Samtidigt får Prigozjins beteende, hans kritik mot målen och metoderna för den så kallade "militära specialoperationen", oss att anta att denna grupp också är redo att delta i förhandlingar med väst och kanske villiga att erbjuda dem mer fördelaktiga villkor för en kompromiss. Det är av stor betydelse att revolten äger rum samtidigt som det sker en ökning utan motstycke av Natos militära närvaro längs Rysslands västra gräns med ständiga hot om att använda kärnvapen.

4. Men, den härskande regimen i Ryssland rör sig också mot fascismen, vilket vi upprepade gånger varnat för. Det vill säga, båda sidor intresserade av att etablera en fascistdiktatur. Den enda skillnaden är vem, när och med vilka medel, som kommer att leda Ryssland till en slutlig etablering av fascism. Antingen fascism "uppifrån", etablerad av den nuvarande regimen, klumpig och belastad av en korrupt byråkratisk apparat, eller fascism med anarkistiska inslag utförd av banditer ur privata militärföretag.

5. Således är den militära konflikten som har börjat i Ryssland varken ett "inbördeskrig" eller en "revolution", utan snarare en kamp mellan två reaktionära grupper inom den ryska borgarklassen som strävar efter fascism. Båda sidor i denna konflikt för med sig lidande och död till arbetande människor. Båda sidor, med alla sina motsättningar, är mycket närmare varandra än folken i Ryssland.

6. Arbetarrörelsen i landet är fortfarande svag. Kommunisterna är också svaga och splittrade. Det ideologiska, politiska och organisatoriska arbetet att konsolidera, som utförs av RKSM(b) tillsammans med andra kommunistiska grupper, är fortfarande långt ifrån färdigt.

7. De viktigaste uppgifterna för kommunisterna under dessa förhållanden är:

  • I vilket fall som helst, stöd inte någon av borgarklassens grupperingar som brottas med varandra. Förklara de skadliga effekterna av ett sådant stöd för arbetarna och ungdomarna. Förklara att oavsett vem som vinner denna strid så kommer resultatet för vanliga medborgare vara försämrad social trygghet och ytterligare repression.
  • Stärk banden med arbetarklassen och militären i vardagen. Att outtröttligt sprida propaganda bland dem, förklara klassmålen och betydelsen av det som händer. Att vara försiktig under propagandaverksamheten och ta hänsyn till att Ryska federationen nu, mer än någonsin, är mycket nära förhållandena för en fascistisk diktatur.
  • Främja fabriksarbetarnas självorganisering, främja skapandet av nya arbetarorganisationer innan de blir olagliga.
  • I de områden som befinner sig i krigszonen, eller i närheten av den, uppmana arbetarna att bilda självförsvarsenheter för att upprätthålla ordningen.

De avgörande klasstriderna ligger ännu framför oss.

Uppdatering kvällen 24:e juni 2023

Media rapporterar att Kreml och Wagnergruppen har nått en överenskommelse genom medling från Alexander Lukasjenko, Belarus president. Prigozjin kallade i efterhand sina handlingar en "marsch för rättvisa" och meddelade att han skulle dra tillbaka trupperna. Raketattacken mot Wagners läger, som påstås ha ägt rum kvällen den 23 juni, har redan glömts bort.

Betyder detta att sagan är slut? Nej. De motsättningar som blev källan till denna revolt har inte försvunnit. De uppnådda överenskommelserna utgör bara ett bräckligt eldupphör innan en ny kamp mellan de olika fraktionerna i Rysslands härskande klass. När och i vilken form de kommer att fortsätta - det vet vi inte, men skälen till vad som hände har vi givit ovan.

Det enda sättet att sätta stopp för Ryssland att fortsatt glida in i en nationell katastrof är en socialistisk revolution ledd av en stark, organiserad och ideologiskt beväpnad arbetarklass.

Texten är översatt från engelska, med den ryska originaltiteln: "О мятеже Пригожина и ЧВК «Вагнер»". Uttalandet i sitt orginal finns att hitta här.

RKSM(b):s Centralkommitté

2023-06-24

Revolutionära Kommunistiska Ungdomsunionen (bolsjevikerna) (RKSM(b)) grundades sommaren 1997 ur de revolutionära elementen i Rysslands Kommunistiska Ungdomsunion (RKSM), som återbildades 1993. Läs mer om RKSM(b) på deras hemsida.