Nyheter

2018-04-24

Revolutionär Kommunistisk Ungdom fördömer Israels ockupation av Palestina och den rättsvidriga blockaden av Gaza. Det har i år gått 70 år sedan Al-Nakba, den stora katastrofen, då hundratusentals...

2018-01-30

I februari anordnar RKU distriktskonferenser på fyra olika håll i landet.
RKU är uppdelat i fyra olika distrikt: södra, västra, östra och norra. Den här gången kommer konferenserna att...

2017-09-21

Demonstrationen mot Natoövningen Aurora 17 i Göteborg den 16 september var med sina 3500 deltagare utan jämförelse den största i Sverige mot den pågående krigsövningen och försöket att ansluta...

2017-09-20

I september och oktober anordnar RKU distriktskonferenser på fyra olika håll i landet.
RKU är uppdelat i fyra olika distrikt: södra, västra, östra och norra. Den här gången kommer...

2017-06-07

Under Kristi himmelsfärdshelgen samlades RKU för sin trettonde kongress på Marx-Engelshuset i Göteborg. I tre dagar fördes politiska diskussioner, antogs uttalanden och resolutioner samt fattades...

2017-05-11

RKU:s ordförande Simon Renner och förbundssekreteraren Nadja Lundberg har intervjuats i tidningen Proletären inför förbundets trettonde kongress.

2017-05-02

RKU:s ordförande Simon Renner talade i Stockholm i år. Här kan ni läsa talet i sin helhet.

Sidor